تماس با ما

استان مرکزی شهرستان شازند(شهر شهباز-بازنه سابق) شهرک صنعتی شهید بابایی

همراه مدیرعامل: 09183648796_09125135286

همراه رییس کل:09183626940

شماره تماس دفتر:08638232141_08638232164