زمینه فعالیت شرکت

1.دیگ بخار
2.دیگ روغن داغ
3.دیگ آب داغ
4.مبدل های حرارتی
5.راکتور
6.برج تقطیر
7.مخازن تحت فشار
8.سختی گیر
9.دی اریتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.